Skip to content

CSR for Parasport

Sports Federation for the Disabled of Slovenia

https://www.zsis.si/

English

Sports Federation for the Disabled of Slovenia – Slovenian Paralympic Committee (NPC Slovenia)‘s beginnings are closely tied to sporting activities of military war veterans. As early as 1952, the first national skiing championship was held, and in 1954, national competitions in bowling, table tennis, chess and shooting attracted around 200 para athletes to participate. 

NPC Slovenia with its aforementioned beginnings went through numerous development phases. While, at first, the recreational sports were at the forefront, competitive sports started taking over eventually, and even later top performance para sports forms.

Association for Sports and Recreation of the Disabled was founded in 1962. 

The current organisation of NPC Slovenia has its roots in the 1990s, when 10 national disability organizations decided to form a new Federation.

NPC Slovenia as the umbrella organization for disability sports in the Republic of Slovenia today represents more then 2500 elite and recreational para athletes who compete on the national and international levels, achieving remarkable results.

NPC Slovenia also oversees programmes for 12 Paralympic sports, 11 non-Paralympic sports, 5 sports for the deaf and 10 Special-Olympics sports.

At the time, NPC Slovenia carries out or enables the organisation of some 40 national championships and about 70 programmes of participation os Slovenian para athletes in international championships.

Slovenski

Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite ima svoje začetke delovanja tesno povezane s športno dejavnostjo vojaških vojnih invalidov. Leta 1952 je bilo izvedeno prvo republiško prvenstvo v smučanju, 1954. leta pa so bila republiška tekmovanja v kegljanju, namiznem tenisu, šahu in strelstvu z udeležbo približno 200 invalidov. 

Slovenski športniki so se uspešno udeleževali državnih prvenstev v okviru takratne Zveze za šport invalidov Jugoslavije. Če je v začetku prevladoval šport izključno rekreativnega značaja, je tekom razvoja postopoma začel prevladovati tekmovalni, kasneje pa vrhunski šport invalidov.  

Leta 1962 je bila ustanovljena Zveza za šport in rekreacijo invalidov. Sedanja organiziranost Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenskega paralimpijskega komiteja ima svoje korenine v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je 10 nacionalnih invalidskih organizacij ustanovilo novo Zvezo.

Zveza kot krovna organizacija za šport invalidov v Republiki Sloveniji danes zastopa preko 2500 vrhunskih in rekreativnih parašportnikov, ki nastopajo na nacionalnem in mednarodnem nivoju in dosegajo izjemne rezultate. Zveza za šport invalidov – Slovenski paralimpijski komite skrbi za programe 12 paralimpijskih športov, 11 neparalimpijskih športov, 5 športov gluhih in 10 športov specialne olimpijade. Zveza ŠIS-SPK tako sedaj izvaja ali omogoča izvedbo okoli 40 državnih prvenstev in okoli 70 programov nastopov slovenskih parašportnikov na mednarodnih prvenstvih.

Skip to content