Skip to content

CSR for Parasport

Croatian Institute for CSR

https://idop.hr/

English

The Croatian Institute for CSR is a research and advisory organisation focused on the development of corporate social responsibility and the promotion of non-financial reporting through independent research, consulting and presentation of good practices in the Republic of Croatia.

Our team consists of experts from the fields of economics, communications and civil engineering. We cooperate with researchers, entrepreneurs and various companies in our mission to be part of the change by developing sustainable strategies that are in accordance with new technological and environmental challenges, as well as stakeholder needs.

Through our European collaboration and EU projects we are striving to strengthening international cooperation and raising awareness about sustainable development, corporate social responsibility and environmental action and promote these values at a European level.

We reinforce our knowledge and further our experience by analysing numerous studies and best practices in the field of sustainability across different sectors and types of organisations. The key to a sustainable business is open communication with stakeholders, well-suited implementation methodology and comprehensive reporting on business performance. It is our task to assist you in this.

Hrvatski

Institut za društveno odgovorno poslovanje (IDOP) je istraživačko-savjetodavna organizacija usmjerena na razvoj društvene odgovornosti poduzeća i promociju nefinancijskog izvještavanja kroz nezavisno istraživanje, savjetovanje i prikaz dobrih praksi na području Republike Hrvatske.

Naš tim čine stručnjaci iz nekoliko područja djelatnosti – održivosti i društveno odgovornog poslovanja, ekonomije, komunikacije i građevine. Surađujemo s poduzetnicima, poduzećima i znanstvenicima iz zemlje i Europe kako bismo oblikovali strategije održivosti u skladu s novim tehnološkim i ekološkim izazovima, ali i potrebama dionika.

Kroz našu europsku suradnju i EU projekte težimo jačanju međunarodne suradnje i podizanju svijesti o održivom razvoju, društveno odgovornom poslovanju i ekološkom djelovanju te promičemo te vrijednosti na europskoj razini.

Jačamo svoje znanje i unapređujemo svoje iskustvo analizirajući brojne studije i najbolje prakse u području održivosti u različitim sektorima i vrstama organizacija. Ključ održivog poslovanja je otvorena komunikacija sa dionicima, dobro prilagođena metodologija implementacije i sveobuhvatno izvješćivanje o uspješnosti poslovanja. Naš je zadatak pomoći vam u tome.

Skip to content